Stockholm Bear Pride

Björnaktiviteter under Stockholm Pride

28/7-31/5 2016

 

0001mindre

——————————————————————————————–

——————————————————————————————–

 

Björnaktiviteter under Stockholm Pride 30/7-2/8 2015

 

 

30/7 Bearpub på Röda Rummet. Röda rummet är ett klassiskt lunch-, kvälls och teaterrestaurang. Ett mysigt café som en finner på Norra Bantorget, Barnhusgatan 20. Närmaste är Centralstations tunnelbana. Tider: kl 20.00-23.00

Passa på att köpa förköpsbiljett till morgonens stora björnfest på Stay Bar 150 SEK

bearpaw40Bear Pub at Röda Rummet, Norra Bantorget, Barnhusgatan 20    metro: Centralstation 20:00-23:00

Remember to buy a presale ticket to the big bear party tomorrow 150 SEK

 

sbar231/7 Big Bear Pride Party, Stay Bar, Götgatan 99 kl 21-03

Årets Stora björnfest, 3 barer, 2 dansgolv, lounge DJs och gamla och nya vänner

Medlemmar 100 SEK gäster 150 SEK

Happy Hour(s) 21:00-23:00

bearpaw40Big Bear Pride Party, Stay bar, Götgatan 99 metro: Skanstull 21:00-03:00 The Big Bear Party of the year – 3 bars, 2 dancefloors, lounge, DJ’s, old and new friends

Members 100 SEK guests 150 SEK

 

par

1/8 Prideparaden  Pride Paraden 2015, Skandinaviens största prideparad avgår kl 13.00 från Hornsgatan Mariatorget den 1 augusti och beräknas anlända med första ekipaget i Östermalms IP mellan 15.00-16.00. De som vill gå i paraden, bära Viking Bearsflaggan och som alla som vill och skall åka på flaket, samlas senast klockan

kl 11.00 vid lastbilen. Ta med eget vatten (vi rekommenderar 1,5 liter utan kolsyra,) Solskyddsfaktor, regnjacka och paraply.

 

Björnpub Röda rummet  Efter paraden blir det After Pride på Röda rummet. Från 16.00-23.00


bearpaw40

The 2015 Pride Parade, starts at Mariatorget 13:00 and will reach Östermalms IP between 15:00 and 16:00. If you want to participate under our bearflag, meet up 11:30. Bring you´re own water,

 

Once we arrive there will be a bearpub at Röda Rummet for those who want. It will be open from 16:00 to 23:00. Bring you´re own

 

kars32/8 Picknick/Bad – Kärsön Samling utanför Brommaplans tbaneutgång kl 12.30 Alternativ 13.00 med dem som kommer med bil. Vid regn, fika vid Brostugan.

bearpaw40Picnic/Bath at Kärsön, meet up at metro: Brommaplan 12:30. If it’s rainy, we take a swedish fika at Brostugan.

———————————————————————————————————————————————–

Björnaktiviteter under Stockholm Pride 1-4/8 2013


Torsdag 1:a augusti 2013

Båtsightseeing ”Djurgården runt”
Vi färdas runt Djurgården i nationalstadsparken, förbi historiska byggnader och vacker natur.
Samling vid Strömkajen kl. 13.00, avgång kl. 13.30 – ankomst kl. 14.20. Kostnad 165 kr,
självkostnadspris. Bokningen görs i god tid innan, på hemsidan: http://www.stromma.se

Välkomstfika på ”Harpaviljongen”
Harpaviljongen byggdes till Olympiska spelen i Stockholm 1912 och har sedan dess varit
ett café. Vi bjuder på kokt korv med bröd samt tillbehör. Kl. 15.00 – 18.00. Hemsida: http://
www.harpaviljongen.se

Fredag 2:a augusti 2013

Björnar på ”ABBA-the Museum”
Det nya och fräscha museet är värt ett besök. Där färdas vi genom tid, lyssnar på ABBAs
berättelser och tittar på scenkläder. Samling utanför museet på Djurgården kl. 12.30, start för besöket kl.13.00 – slut kl. 14.00. Kostnad 195 kr, självkostnadspris. Bokningen görs i god tid innan, på hemsidan: http://www.abbathemuseum.com

Siesta på ”Harpavljongen”
Emellanåt behöver alla björnar vila ut sina trötta tassar. Vi tar en fika och njuter av den
otroligt idylliska Lill-Jansskogen bakom Östermalms IP. Kl. 15.00 – 18.00

Bear Pride Party med Berserkers på “Kingstown/K2 Night Club”
Efter fjolårets succé så lovar vi att årets Björnfest kommer att bli bättre och större än
någonsin. Denna gång har vi hela stället för oss själva, två våningar, tre barer och två
dansgolv. Vi öppnar kl. 21.00 och stänger 03.00.
Endast för er skull har vi bokat DJ Marcos från Barcelona och DJ Colin från Australien, två
av världens största namn inom DJ-kretsarna. På scenen kommer vi under kvällen att utse årets björn i tävlingen Mr Bear Sweden, och baren på gatuplanen omvandlas till en rugby bar med loungekänsla. Även i år fixar festen tillsammans med det Stockholmsbaserade rugbylaget Berserkers. De har bjudit in några internationella rugbylag för turnering, så räkna med massor med nya ansikten och sugna partykillar! Missa inte detta!

FÖRKÖP HÄR tom 29/7

Medlemmar i Viking Bears och Berserkers får som vanligt billigare entré. Följ oss på Facebook så får du information när Pride närmar sig: https://www.facebook.com/VikingBears.
Där kan ni även anmäla just era kandidater till årets björn. Entré för medlemmar 120 kr och
icke medlemmar 200 kr, inklusive garderob.

Lördag 3:e augusti 2013

Björnar i paraden

Stockholm Prideparad 2013 som är Skandinaviens största prideparad avgår kl 13.00 från Medborgarplatsen den 3 augusti och beräknas anlända med första ekipaget till Östermalms
IP mellan kl. 15.00–16.00. De som vill gå i paraden och bära Viking Bears flagga och
som de som skall åka på flaket med lastbilen samlas kl 11.30. Bindande anmälan på:
events(at)vikingbears.com

Parad-mat på Harpaviljongen
Än en gång samlas vi på Harpaviljongen för att vila ut trötta tassar och värma oss med lite
mat. Vi bjuder på en fisk- samt en köttgryta med ris som kan passa till alla, även till er laktos-, och glutenintoleranta samt er med allergier. Kl. 15.00 – 19.00, direkt efter paraden.

FarvälPub på K2

Vi tar farväl av nya och gamla vänner på K2, Götgatan 99. Ni är välkomna mellan kl 20:00 och 23:00. Fri entrè

 

Söndag 4:e augusti 2013

Frukost på hotellet ”Scandic Malmen”
Vi träffas kl 10.30 utanför hotellet för en gemensam frukost till självkostnadspris. Kostnad:
145 kr. Kl. 11.00 – 12.00 Hemsida: www.scandichotels.se

Picknick och björnbad på ”Kärsön”
Prideveckan avslutas med en traditionsenlig Picknick och bad. Samling kl. 13.00 vid entrén till Tbana Brommaplan. Johnny och Roland bistår och ni tar med er det ni ska äta samt dricka.

———————————————————————————–

Bear activities during Stockholm Pride August 1-4 2013


Thursday, August 1, 2013

Sightseeing by boat

We travel around the island of Djurgården in National City Park, past historic buildings and beautiful scenery.

Meet at Strömkajen 13:00, departure at. 13:30 – arrival at. 14:20. Cost 165 SEK, The booking is made in advance, on the website: http://www.stromma.se

A break at the ”Harpaviljongen”

The ”Harpavilongen” was built for the Olympic Games in Stockholm in 1912 and since then has been a café. We offer hotdogs and accessories.  15:00 to 18:00. Website: http://www.harpaviljongen.se

Friday, August 2, 2013

Bears on ”ABBA the Museum”

The fresh new museum is worth a visit. Where we travel through time, listening to ABBA’s stories and looking at the costumes. Gathering outside the museum on Djurgarden 12:30, start of visit 13:00 – end at. 14:00. Cost 195 SEK, The booking is made in advance, on the website: http://www.abbathemuseum.com

Another break at  the ”Harpaviljongen”
Occasionally, all the bears rest their weary paws. We take a coffee/beer break and enjoying the incredibly idyllic Lill-Jansskogen behind Ostermalms IP.  15:00 to 18:00

Stockholm Bear Pride Party
After last year’s success, we promise that this year’s Bear Pride Party will be bigger and better than ever. This time we have the whole place to ourselves, two floors, three bars and two dance floors. We open at 21:00 and closes 03:00.
For your sake, we have booked DJ Marcos from Barcelona and DJ Colin from Australia, two of the biggest names in DJ circles. On stage we will during the evening elect Mr. Bear Sweden 2013, and the bar on the street level will be converted to a rugby bar with a lounge feel. Also this year, squashing party together with the Stockholm-based rugby team Berserkers. They have invited some international rugby teams for tournament, so expect lots of new faces and hungry party guys! Do not miss this!
Follow us on Facebook to get the information when Pride is approaching: http://www facebook.com/VikingBears. There you can also register your candidates for the bear of the year. Admission for members 120 SEK and 200 SEK for non-members, including wardrobe.

Saturday, August 3, 2013

Bears in the parade

Stockholm Pride Parade 2013 which is Scandinavia’s largest Pride parade departs at 13:00 from Medborgarplatsen and is expected to arrive with the first rig to Ostermalms IP between the hours. 15:00 to 16:00.. Those who want to walk in the parade and carry the Viking Bears flag and/or to go on the truck shall be collected at 11.30. Binding registration at: events@vikingbears.com

A treat at the ”Harpaviljongen”
Once again we gather on Harpaviljongen to rest weary paws and treat ourselves with some food. We offer a fish and a meat stew with rice that can suit everyone, even to you, lactose and gluten intolerant and you with allergies.  15:00 to 19:00, right after the parade.

Farewell Pub at K2

We take farewell of old and new friends at K2 night Club, Götgatan 99. You are welcome between 20:00 and 23:00 No entrance fee

Sunday, August 4, 2013

Breakfast at the hotel ”Scandic Malmen”
We meet at 10:30 outside the hotel for a breakfast. Cost: 145 SEK.  11:00 to 12:00 Website: www.scandichotels.se

Picnic and bath on ”Kärsön”
Pride Week ends with traditional Picnic, tanning and perhaps swimming. Meet at. 13:00 at the entrance to the subway Brommaplan. Johnny & Roland will meet you and assists you to Kärsön. Bring what you are going to eat and drink.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

infobear (at) vikingbears.com

 

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone